Тепидариум столове

Тепидариум е част от римска баня, която отоплява с „хипокауст“, специален римски подово отопление. Днес, тепидариум представлява отопление легло, който произвежда постоянен лъчиста топлина, че има много приятен ефект върху човешкото тяло чрез облекчаване на мускулите.