Price €0.0 Night

Парната баня беше популярна сред старите гърци и римляни. Тя произхожда от древните римски бани в хода на развитието на Римската империя. Парните бани често се поддържат при температура 41 ° C или повече, с висока степен на влажност, до 100%. В сравнение със сауната, ние забелязваме, че сауните се поддържат на много по-висока температура поради липса на влага.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Парна баня”

Regular plan

Sun Mon Tue Web Thu Fri Sat
€0.0 €0.0 €0.0 €0.0 €0.0 €0.0 €0.0