Price €300.0 Night

Parno kupatilo je bilo popularno kod starih Grka i Rimljana. Poreklo vodi od starih Rimskih kupatila u jeku razvitka Rimskog carstva. Parna kupatila se često održavaju na temperaturi od 41°C ili više, sa visokim stepenom vlaznosti, do 100%. Kad poredimo sa saunom primećujemo da se saune održavaju na mnogo višoj temperaturi zbog nedostatka vlage.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Parno Kupatilo”

Regular plan

Sun Mon Tue Web Thu Fri Sat
€300.0 €300.0 €300.0 €300.0 €300.0 €300.0 €300.0