Covid-19 Garancija

Covid-19 Garancija

Za sve aranžmane rezervisana kod Apart & Spa Zoned ( Zoned expo doo) garantuje se povraćaj celokupnog iznosa uplate, ukoliko se putovanje otkaže od strane gosta*, usled nemogućnosti putovanja izazvanih virusom COVID-19. Povraćaj uplaćenih sredstava garantuje se u roku od 48 časova od momenta podnošenja zahteva i otkaza rezervisanog putovanja.

Za sve aranžmane rezervisana kod Apart & Spa Zoned ( Zoned expo doo) garanatuje se povraćaj celokupnog iznosa, ukoliko putovanje ne može da se realizuje usled policijskog časa, zatvaranja granica ili proglašenog vanrednog stanja. Povraćaj uplaćenih sredstava garantuje se u roku od 48 časova od momenta podnošenja zahteva i otkaza rezervisanog putovanja.

*Prilikom rezervacije aranžmana, a ne kasnije od 24sata po dobijanju potvrde rezervacije, nosilac rezervacije je dužan da dostavi sva imena gostiju za koje je napravio rezervaciju kako bi Covid19 Garancija bila validna i obuhvatala sve, a ne samo nosioca rezervacije.